Russian Leverage on the CIS and the Baltic States

Författare:

  • Jakob Hedenskog
  • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2007-06-28

Rapportnummer: FOI-R--2280--SE

Sidor: 144

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Under 2006 och 2007 bojkottade Ryssland viner från Georgien och Moldavien och var inblandat i "statykrisen" i Estland. Därtill förde Moskva en hård linje mot Vitryssland i samband med förhandlingarna om olje- och gaskontrakt. Denna politik gick emot Rysslands ambition att ansluta sig till WTO och upprörde EU på grund av dessa politiska undertoner. Syftet med denna rapport är därför att identifiera och analysera hur Ryssland har använt sina hävstänger mot OSS och de baltiska staterna samt utröna vilket mönster som framträder av denna politik. Rapportens huvudslutsats är att Ryssland använt sig av en relativt hög grad av påtryckningar mot de forna sovjetstaterna, till och med så sent som under 2007. Därtill synes Ryssland använda alla typer av hävstänger i syfte att nå övergripande mål, även om aktionerna inte sällan har resulterat i bakslag. Detta får konsekvenser även för Europa.