Wireless Underwater Sensor Networks

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Jan Nilsson
  • Erland Sangfeldt

Publiceringsdatum: 2008-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2408--SE

Sidor: 23

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Nätverksprotokoll
  • MAC
  • undervatten
  • kommunikation
  • sensormätverk
  • kommunikationsnätverk

Sammanfattning

I rapporten beskrivs ett trådlöst sensornätverk för passiv såväl som aktiv akustisk övervakning under vatten. En möjlig användning är övervakning av ett begränsat havsområde, t.ex. ett sund eller inloppet till en hamn eller bas. Med andra sensorer har nätverket också en civil användning för t.ex. miljöövervakning. Nätverket har en decentraliserad arkitektur och en stor del av signalbehandlingen sker lokalt inom varje nod eller i en grupp av nätverksnoder, varefter resultatet redovisas till en ledningscentral eller dylikt. Autonomiteten och trådlösheten gör att systemet kan läggas ut snabbt, och om så önskas dolt. Huvuddelen av rapporten handlar om hur kommunikationsprotokollen för ett minde nät med begränsad funktionalitet kan byggas upp. Att konstruera en nätverkslösning för undervattensnätverk är en utmaning. Att anpassa designen för det speciella scenariet är väsentligt om en acceptabel nätkapacitet ska kunna uppnås . Speciellt är MAC protokollet viktigt att beakta i designen. I rapporten diskuteras två olika protokollösningar, en baserad på Aloha och en på TDMA. En lösning baserad på Aloha är enkel att implementera men en sådan lösning förväntas ge låg nätkapacitet. En TDMA lösning å andra sidan kan bli relativt effektiv om den skräddarsys utifrån scenariot.