4D trajectory management decision support

Författare:

  • David Lindgren
  • Anders Törne

Publiceringsdatum: 2008-02-25

Rapportnummer: FOI-R--2450--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Luftfart
  • Ledning
  • Flygledning

Sammanfattning

LFV Group utvecklar i internationell samverkan luftledningsmetoder som i framtiden ska tillåta miljövänligare och mer förutsägbara flygningar. Alltfler flygplan har idag möjlighet att automatiskt följa fyrdimensionella flygbanor, vilket innebär att piloten i förväg noggrant kan planera var på en geometrisk bana flygplanet ska befinna sig i varje ögonblick. Hur ska denna relativt nya styrteknik ur ett ledningsperspektiv effektivt utnyttjas för att minska flygtrafikens miljöpåverkan och öka passagerarkomfort och tidshållning? För att besvara denna och liknande frågeställningar utvecklar LFV Group nya ledningsmetoder som utvärderas genom omfattande simuleringar, där både markpersonal och piloter agerar i sina yrkesroller. FOI har under 2007 fört en dialog med LFV Group för att dels förstå ledningsproblematiken vad företrädesvis gäller flygplatsernas ankomstflöde, dels föreslå områden där FOI of LFV Group kan göra en gemensam insats för att föra lednings- och utvärderingsmetodiken framåt. Utan att dra några bestämda slutsatser beskriver denna rapport ett urval av dessa områden.