Russian Leverage in Central Asia

Författare:

  • Charlotte Niklasson

Publiceringsdatum: 2008-05-13

Rapportnummer: FOI-R--2484--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Centralasien
  • Ryssland
  • säkerhetspolitik
  • inflytande
  • militär
  • ekonomi
  • energi
  • mänskliga faktorer
  • konfliktförebyggande

Sammanfattning

Denna rapport är en fortsättning på rapporten Russian Leverage on the CIS and the Baltic States av Jakob Hedenskog and Robert Larsson, men med ett specifikt fokus på Centralasien. Syftet med rapporten har varit att analysera nivåer av ryskt inflytande i Centralasien genom fem huvudområden: politik, "mänskligt", energirelaterat, ekonomiskt och militärt. Rapporten har också haft som avsikt att besvara huruvida Centralasien skiljer sig från övriga delar av OSS i avseende av ryskt användande av påtryckningar och nivåer av inflytande. Rapportens huvudslutsats bekräftar att Ryssland fortsätter prioritera Centralasien som en region av intresse och därtill kvarhålla och stärka sitt geopolitiska inflytande. Ryssland fortsätter stödja regimerna i regionen och få fördelaktiga ekonomiska villkor. Bilaterala relationer har visat sig mer produktiva i jämförelse med regionala organisationer som ett sätt att säkerställa strategiska intressen och bemöta yttre aktörer. De centralasiatiska staterna skiljer sig från andra delar av OSS genom att välkomna Ryssland som en partner i både politiskt och ekonomiskt samarbete. Ryssland ses fortsättningsvis som en naturlig, och i många fall nödvändig partner.