Consequences of military actions against Iran. Final Report

Författare:

  • Johan Rydqvist
  • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2008-07-02

Rapportnummer: FOI-R--2511--SE

Sidor: 177

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Iran
  • Iranpolitik
  • Mellanöstern
  • kärnvapen
  • Irans kärnkraftsprogram
  • attack mot Iran
  • slå ut kärnanläggningar
  • konsekvenser av en attack mot Iran

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att bedöma möjliga kansekvenser av militära insatser mot Irans kärntekniska infrastruktur. I rapporten första del beskrivs den amerikanska Iranpolitken och dess övergripande syften varefter två realistiska och trovärdiga anfallsscenarier konstrueras. Rapporten syftar inte till att göra en bedömning av huruvida sådana anfall är troliga. Istället utgör scenarierna en grund för analysen av troliga konsekvenser av ett sådant anfall. I rapportens andra och tredje delar behandlar flera geografiskt eller funktionellt definierade kapitel troliga konsekvenser. Utfallen efter en attack omfattar en stor mängd potentiella konsekvenser. En nyckelfråga är om attackerna bedöms vara lyckade eller inte. Vad som kan ses som lyckade militära insatser för att kraftigt fördröja Irans kärnkraftsprogram kan ur andra perspektiv ses som misslyckanden. Jämförelsen med efterspelet till Irakkriget är stark. En konsekvensbedömning är att de militära och mer hårdförda elementen i den iranska regimen troligen skulle stärkas. Reformister både inom och utanför regimen skulle samtidigt försvagas. Förutom de negativa inrikespolitiska konsekvenserna skulle militära insatser ytterligare stärka det geopoltiiska maktspelet och konkurensen i Mellanöstern och Gulf-regionen och ytterligare spä på motsättningar. Men om Iran tillåts skaffa kärnvapen väntas effekterna också bli omfattande.