Rysslands Östersjömarin - Utveckling och uppgifter

Författare:

 • Ingmar Oldberg

Publiceringsdatum: 2008-07-03

Rapportnummer: FOI-R--2543--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Östersjön
 • marin
 • Kaliningrad
 • Baltijsk
 • Nato
 • utveckling
 • dokrin
 • fartyg
 • ubåtar
 • flygplan
 • ekonomi
 • kris
 • övningar

Sammanfattning

Rapporten visar att den ryska Östersjömarinen under sin 300-åriga historia haft sina största framgångar mot Sverige och Osmanska riket under 1700- och 1800-talen, men däremot oftast undvikit strid eller förlorat mot moderna stormakter som Storbritannien och Tyskland. Inte ens i krigen mot Finland har den ryska marinen gjort större insatser. Under slutet av tsartiden och under det kalla kriget, då Ryssland/Sovjetunionen behärskade en stor del av Östersjöns kuster, byggdes marinen ut för offensiva aktioner, men den kom inte till större användning. I båda fallen blev det i stället politiska sammanbrott i maktcentrum. Genom Sovjetunionens sönderfall och Natos östutvidgning undanträngdes den ryska Östersjömarinen liksom under mellankrigstiden till det inre av Finska viken samt ett utsatt läge i Kaliningrad. Den ekonomiska krisen under 1990-talet framtvingade en drastisk minskning av marinstyrkorna i Östersjön. Efter millennieskiftet, då Rysslands ekonomi återhämtat sig, har ÖM:s styrka stabiliserats och beredskapen förbättrats. Medan Norra Marinen och Stillahavsmarinen främst har uppgiften försvara Rysslands strategiska stormaktsintressen på världshaven, är ÖM:s främsta uppgift att skydda Rysslands växande ekonomiska intressen i Östersjön, bl.a. den vitala energiexporten. Detta intresse torde delas av Putin, nu premiärminister, och den nya presidenten Medvedev, som båda kommer från S:t Petersburg.