Islamist Networks in Somalia. FOI Somalia Papers: Report 2

Författare:

  • Magnus Norell

Publiceringsdatum: 2008-12-10

Rapportnummer: FOI-R--2609--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Somalia
  • islamism
  • nätverk

Sammanfattning

Den här rapporten undersöker de islamska domstolarnas uppgång och fall, samt andra islamistiska nätverk i Somalia. De nätverk som studien analyserar kan sägas ha växt fram ur den traditionella somaliska administrastionen som en direkt följd av den politiska strukturen som dominerats av en nomad- och jordbruksbaserad ekonomi. Försök av inhemska, så väl som internationella, islamister att skapa en islamistisk stat av Somalia har aldrig lyckats. Rapporten menar att huvudanledningen till detta är att den första vågen av internationaliserad islamism i Somalia misslyckades i och med förlusterna man led under inbördeskriget på 1990-talet. Därmed förlorade också de internationella islamisterna den främsta möjlighet de haft att skapa ett islamistiskt Somalia. Den andra vågen att använda Somalia som bas för att sprida global jihadism inleddes 2000 men kom av sig i och med den etiopiska invasionen 2006. Rapporten diskuterar även framtida utmaningar som inbegriper de somaliska islamisterna.