Omvärldsmodellering 2007-2008 - slutrapport

Författare:

 • Gustav Tolt
 • Oskar Brattberg
 • Peter Follo
 • Anders Gustavsson
 • Gustav Haapalahti
 • Mikael Lundberg

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2641--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Syntetiska naturliga omgivningar
 • 3D-modeller
 • lidar
 • flygfoto
 • radar

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar verksamheten inom FoT-projektet Basblock: omvärlds-modellering 2007-2008. Projektet behandlar metod- och teknikutveckling avseende framställning av högupplösta omvärldsmodeller från olika typer av sensordata. Verksamheten fokuseras på metoder som möjliggör snabb och i hög grad automatisk bearbetning av data för framställning av sådana modeller. Bland resultaten märks främst: Förbättring av laserbaserad objektsklassificering genom kombination av flera olika klassificeringstekniker Utveckling av en metod för förfining av lidarbaserade klassificeringsresultat utifrån analys av andra spektrala data (flygfoton) Kvantitativ analys av byggnadsdetektions- och markestimeringsalgoritmer utvecklade inom omvärldsmodelleringsprojekten Förbättring av markmodelleringsprocessen genom kombination av två olika algoritmer: en snabb metod särskilt lämpad för "snälla" miljöer och en långsammare metod som används för svårare områden där den snabba metoden riskerar att producera felaktiga resultat Förbättring av byggnadsmodelleringsprocessen genom att algoritmer för texturering och färgsättning av byggnadstak utifrån flygfoton har utvecklats Kunskapsöverföring och stöd till verksamheter inom FOI och FM