Forskningsresultat i Doftbild. Årsrapport 2008

Författare:

  • Stefan Ek
  • Erik Holmgren
  • Mona Brantlind
  • Rose-Marie Karlsson

Publiceringsdatum: 2008-12-19

Rapportnummer: FOI-R--2656--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • analys
  • extraktion
  • explosivämnen
  • doftbild

Sammanfattning

I denna rapport sammanfattas 2008 års forskningsresultat i projektet Doftbild.