Dual Frequency Sonar - pre study and field experiment

Författare:

 • Leif Andersson Brodd
 • Alex Cederholm
 • Mattias Jönsson
 • Jörgen Pihl
 • Örjan Staaf
 • Per Söderberg

Publiceringsdatum: 2009-02-11

Rapportnummer: FOI-R--2666--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • motmedel minor
 • dubbelfrekvenssonar
 • Syntetisk Apertur Sonar (SAS)
 • sidtittande sonar
 • begravda objekt
 • strålgångsmodeller
 • detektion

Sammanfattning

Med ambitionen att förbättra framtida MCM-operationer har en dubbelfrekvenssonar studerats genom simuleringar och experiment. Hypotesen att begravda objekt endast kommer att vara synliga för lågfrekvent SAS, och att ytliggande objekt kommer att vara synliga för både hög- och lågfrekvent SAS testades. För att simulera dubbelfrekvent SAS utvecklades en strålgångsmodell. Simuleringarna antydde att den reflekterade energin från begravda objekt reducerades när centrumfrekvensen ökade. Dessutom visade det sig att SAS-bilder bevarade de huvudsakliga strukturerna när jämförelse gjordes med resultat från fullfältsmodellering och fältförsök. Experimentellt testades en ny mottagarantenn för lågfrekvent SAS och en sidtittande sonar för högfrekvensavbildning vid den rälsbaserade SAS-försöksstationen i Djupviken. Testexperimenten visade att den nya utrustningen fungerade. Objekt identifierades både med hjälp av lågfrekvent SAS och sidtittande högfrekvent sonar. Signalbehandlingskod för detektion och separation av ytliggande och begravda objekt implementerades och testades på både simulerade och experimentella SAS-bilder. Begravda objekt segmenterades och separerades från ytliggande objekt genom signalbehandlingen.