Purposeful Assessment. Assessing the Effects of Military Operations

Författare:

  • Jan Frelin

Publiceringsdatum: 2009-02-11

Rapportnummer: FOI-R--2718--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • värdering
  • utvärdering
  • EBAO
  • BDA
  • militära operationer
  • verkansvärdering
  • fredsfrämjande insatser