Militancy in the Pakistani Federally Administered Tribal Areas (FATA) and Afghanistan

Författare:

 • Magnus Norell

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2727--SE

Sidor: 133

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Pakistan
 • Afghanistan
 • FATA
 • terrorism
 • Tribal areas
 • gränser
 • Durand-linjen
 • militarism
 • militanter
 • lågnivåkonflikter
 • TIP
 • NATO
 • uppror
 • gränsöverskridande
 • Jihad

Sammanfattning

Det primära syftet med denna rapport är att identifiera några av de militanta organisationer, samt ledande personer inom dessa, som är aktiva i de s.k. "Tribal Areas" (Federally Administered Tribul areas - FATA), i Pakistan samt dessas kopplingar till Afghanistan. Rapporten pekar på och diskuterar det stöd som dessa militanta organisationer - på båda sidor om gränsen mellan Pakistan och Afghanistan - får från olika håll i Pakistan. Vidare visar rapporten på hur sammankopplade säkerhwetsproblemen i Pakistan och Afghanistan är. Rapporten argumenterar för att säkerhetssituationen i båda dessa länder, för att lösas, måste diskuteras och hanteras samtidigt. Rapporten visar också på de olika strategier som den pakistanska regeringwen har använt sig av för att försöka separera problemen i FATA från de i Afghanistan, hittills med ringa framgång.