Kärnladdningars skadeverkningar - Beräkningsprogram med instruktion

Författare:

 • Lars Björklund
 • Martin Goliath

Publiceringsdatum: 2009-04-27

Rapportnummer: FOI-R--2741--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • kärnvapenverkan
 • luftstötvåg
 • markstötvåg
 • vattenstötvåg
 • värmestrålning
 • joniserande initialstrålning
 • kvarvarande strålning
 • elektromagnetisk puls
 • kärnvapenprov

Sammanfattning

Rapporten utgör dokumentation och användarhandledning för ett beräkningsprogram för verkansformer från kärnladdningsexplosioner. Underlaget består i huvudsak av öppna amerikanska källor. Beräkningsprogrammet distribueras tillsammans med rapporten. En förteckning över kärnvapenprov är också infogad.