Multicast VoIP Traffic in Ad Hoc Networks

Författare:

  • Jimmi Grönkvist

Publiceringsdatum: 2009-07-07

Rapportnummer: FOI-R--2750--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • VoIP
  • CDS

Sammanfattning

I den här rapporten studerar vi hur väl multicast rösttrafik kan hanteras i ett multihopp ad hoc-nät, speciellt ett TDMA-baserat sådant. Vi kommer i första hand undersöka detta ur fördröjningssynpunkt, men även kapacitetskrav kommer att studeras. Vi visar att det kan kan vara mycket möjligt att hantera multicast rösttrafik över multipla hopp, givet att vågform och sändningsscheman anpassas efter trafikkraven. Tidluckelängden är en speciellt viktig parameter, som måste hållas så kort som möjligt för möjliggöra detta. Vi visar också att för större nät börjar länkdatatakten bli en begränsande faktor.