Teknik för radionätsimuleringar med karaktäristisk kanalinformation

Författare:

  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2009-10-16

Rapportnummer: FOI-R--2757--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • OPNET
  • kanalmodell
  • länkmodell

Sammanfattning

Inom projektet "Vågutbredning för bredbandiga vågformer" har möjligheten att förse OPNET med en mer realistisk länkmodell som på ett bättre sätt kan modellera ett modernt radiosystem undersökts. I denna rapport beskriver vi de OPNET-relaterade frågorna som har behandlats i projektet. Två olika länkmodeller har implementerats inom projektet. Den ena modellen bygger på att mer realistiska länkdämpningar används medan den andra bygger på att kanalkapaciteten estimeras. De båda framtagna länkmodellerna baseras på den befintliga kommunikationslänksstrukturen i OPNET så att de enkelt ska kunna användas av existerande OPNET-modeller.