Breaking the Mould in Zimbabwe: Pragmatic Engagement at a Critical Juncture

Författare:

  • Justin MacDermott

Publiceringsdatum: 2009-06-16

Rapportnummer: FOI-R--2771--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Zimbabwe
  • södra Afrika
  • säkerhetssektor reform
  • post-konflikt transformation
  • rättvisa och försoning

Sammanfattning

På uppdrag av försvarsdepartementet arbetar FOI:s afrikaprojekt med ett antal studier kring södra Afrika. Denna rapport fokuserar på politiska, humanitära och säkerhetssituationen i Zimbabwe. Den utforskar huruvida det internationella samfundet borde engagera sig i att stödja samlingsregeringens politiska process samt identifierar potentiella strategier för ett dylikt engagemang. Rapporten börjar med att identifiera potentiella utlösande faktorer som skulle kunna destabilisera säkerhetssituationen i landet. Därefter diskuteras kritiska säkerhetsfrågor som kommer att behöva åtgärdas för att bereda väg för en mer demokratisk och stabil utveckling i landet. Slutligen söker rapporten identifiera risker för internationella samfundet att engagera sig i några av dessa frågor, samt potentiella strategier för detta.