Kinas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i ett 10-20-årsperspektiv

Författare:

  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2844--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarspolitik
  • säkerhetspolitik
  • utrikespolitik
  • internationella relationer
  • Kina
  • USA
  • Taiwan
  • ekonomi
  • energi

Sammanfattning

Kina spelar en allt större roll i världssamfundet, såväl inom internationell ekonomi och politik som i säkerhetsfrågor. Kinas internationella relationer, i synnerhet relationerna till USA, präglas i ökande grad av ömsesidiga beroenden. Peking har fått allt större internationellt inflytande och inom ramen för förbindelserna med utlandet blir handelsfrågor allt viktigare. Denna studie belyser Kinas internationella relationer med särskilt fokus på försvars- och säkerhetspolitik. Studien ger en övergripande bild av Kinas försvars- och säkerhetspolitiska målsättning och hur landets relationer med omvärlden påverkar försvarspolitiken. Mot denna bakgrund presenteras tre scenarier för Kinas försvarspolitiska utveckling till 10-20 års sikt. Kinas vitböcker för försvarsmakten diskuteras i ett separat kapitel, med betoning på den vitbok som publicerades i början av 2009. Vidare inkluderas en kortare översikt av Kinas militära modernisering och dess militära ambitioner.