EUs vapenembargo mot Kina ur ett svenskt perspektiv

Författare:

 • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2009-11-24

Rapportnummer: FOI-R--2852--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kina
 • EU
 • USA
 • Sverige
 • EG
 • embargo
 • sanktioner
 • mänskliga rättigheter
 • vapenhandel
 • exportkontroll

Sammanfattning

Denna rapport belyser bakgrunden till EU:s vapenembargo mot Kina, hur frågan om embargots utformning och ett eventuellt hävande har hanterats i Bryssel samt hur politiska tolkningar och ekonomiska intressen har påverkat exporten av militär utrustning till Kina från EU:s medlemsländer.