Insensitive Munitions and Ageing

Författare:

  • Sten E Nyholm

Publiceringsdatum: 2009-12-28

Rapportnummer: FOI-R--2874--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • lågkänslig ammunition
  • IM
  • åldrande

Sammanfattning

Lågkänslig ammunition (eng. Insensitive Munitions, IM) är mindre utsatt för oavsiktlig initiering av yttre stimuli, som brand, projektilträff, eller splitterträff, än äldre typer av ammunition. Därför är lågkänslig ammunition säkrare vid lagring eller vid användning i vapen och på plattformar. Lågkänslighetsegenskaperna kan dock förändras när ammunitionen åldras, vilket kan leda till ökade risker och allvarliga olyckor. För att bibehålla de operativa och logistiska fördelarna med lågkänslig ammunition måste man beakta åldrandets inflytande på lågkänslig ammunition och dedicerade testmetoder och övervakningsprocedurer behöver utvecklas. Denna rapport innehåller en litteraturstudie av åldringsaspekter för lågkänslig ammunition och består av tre delar. Först presenteras en kort lista med ammunitions-olyckor och tillbud i Sverige och en jämförelse görs med amerikanska olyckor. Sedan ges en överblick av åldring av ammunition och energetiska material, följd av en del om testning och analys av lågkänslighetsegenskaper.