Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster

Författare:

  • Annika Carlsson-Kanyama
  • Jessica Johansson
  • Johan Lindgren
  • Bengt Johansson

Publiceringsdatum: 2010-07-26

Rapportnummer: FOI-R--2997--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • växthusgasintensiteter
  • energiintensiteter
  • konsumtion

Sammanfattning

Den här rapporten presenterar beräkningar av energianvändning och växthusgasutsläpp för ett antal varor och tjänster. Beräkningarna baseras på den energianvändning och de växthusgasutsläpp som skapas under varans hela livscykel, vilken inkluderar produktion, försäljning, transporter och avfallshantering. Beräkningarna har gjorts med ett datorprogram, EAP, som beräknar energi- och växthuisgasintensiteter för olika varor och tjänster. Beräkningarna kan sedan kombineras med undersökningar av ett hushålls eller en organisations utgifter för att uppskatta mijlöbelastningen av konsumtion eller inköp. Ett svenskt medelhushålls växthusgasutsläpp och energianvändning har beräknats i syfte att illustrera hur intensiteterna kan användas för att beräkna konsumtionens miljöpåverkan. Utsläppen fördelas på olika områden, bland annat livsmedel, transporter, rekreation och boende. En enkel simulering visar också vilka minskningar som är möjliga om pengarna spenderas på alternativa sätt.