NOx Emissions and Engine Performance Results for Studied Engine Concepts including final summary

Författare:

 • Ulf Tengzelius

Publiceringsdatum: 2010-12-15

Rapportnummer: FOI-R--3026--SE

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Emissions
 • NOx
 • ozone layer
 • RAM-jet
 • SST
 • Supersonic transporter
 • stratospheric flight
 • Överljudsflygplan
 • Emissioner
 • ozonlager

Sammanfattning

I EU projektet ATLLAS (Aerodynamic and Thermal Load Interactions with Lightweight Advanced Materials for High Speed Flight - EU 6:e ramprogrammet) har konceptstudier på RAM-jet drivna överljudsflygplan genomförts. Kärnverksamheten inom projektet låg på studier av lätta, värmetåliga material men också miljöaspekter som buller och emissioner ingick i arbetet. I denna rapportbehandlas emissionsfrågor. Möjligheten till framtida överljudsflygplan, framdrivna av RAM-jets, aktualiserar frågor om hur atmosfären kan påverkas av avgasutsläpp (emissioner). Frågan gäller främst NOx och dess inverkan på ozonskiktet. Med de flygplanskoncept, Mach 6 och Mach 3, som studerades inom ATLLAS avges förbränningsprodukter på väsentligt högre höjder än för dagens flygtrafik. På ca 25 km:s höjd d.v.s. i de lägre delarna av stratosfären, mot dagens trafik som ligger i de övre delarna av troposfären, på ca 10 km:s höjd. Rapporten innehåller en litteraturstudie som täcker in NOx- och ozonproblematik, samt motorkoncept. Vidare redovisas grundläggande studier av typiska cruise-NOx nivåer från flygplanskoncepten i ATLLAS satta i relation till möjlig framtida NOx reglering.