Planeringsverktyget EWPlan-v3.3

Författare:

  • Lars Tyden
  • Hanna Lindell
  • Per Brännström
  • Leif Festin
  • Torbjörn Härje
  • Mikael Petersson

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3067--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Telekrig
  • Planering

Sammanfattning

Rapporten beskriver verktyget EWPlan som är ett planeringsstödverktyg utvecklat inom projektet Duellsimulering framtida telekriginsatser. EWPlan är idag inte inriktat på någon specifik ledningsnivå utan det verktyg vi tagit fram har sin grund i att kunna se vilken effekt telekrigsystem har för sensorer, radiosystem och vapen. Då verktyget fokuserar på telekrig måste det ge stöd för de ofta komplexa situationer som uppstår när mål, sensorer och störare grupperade i terrängen interagerar med varandra. Därför räcker inte enklare metoder som t.ex. att rita direkt på en papperskarta. Istället behövs stöd i form av ett programverktyg. Planeringsverktyget EWPlan är då den testbänk där man kan prova idéer som i en framtid kan tänkas bli operativa. Genom den plugin-baserade arkitekturen i EWPlan är det mycket enkelt att utveckla nya moduler. Modulen som skapar diagram med täckningsområden markerar på en karta områden som uppfyller diagramtypens kriterier. Dessa kriterier kan t.ex. ge diagram som svarar på vilket område en sensor kan överblicka eller var en störare kan placeras för att ha önskad effekt. Modellerna av system är generiska och blir inte hemliga förrän de parametersatts med hemlig information. Användningsområdena för de diagram och resultat som beskrivs i detta arbete kan vara att minimera upptäcktsområde för sina egna plattformar, både för gruppering och för vägval under förflyttning. De kan även användas för att lista ut hur man bör förflytta eller placera sig för att få större chans att upptäcka fienden.