USA:s bidrag till Natos missilförsvar

Författare:

  • Anders Lennartsson
  • Fredrik Lindvall

Publiceringsdatum: 2011-07-04

Rapportnummer: FOI-R--3226--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • missilförsvar
  • Europa
  • USA
  • Phased Adapted Approach (PAA)
  • Standard Missile 3 (SM3)
  • interceptorer
  • Nato
  • ballistiska robotar

Sammanfattning

Intresset var stort vid president Obamas presentation av sin inriktning för missil-försvaret, the Phased Adapted Approach (PAA), hösten 2009 och vid Natos toppmöte i Lissabon året därefter. Missilförsvaret har blivit en viktig försvars-politisk faktor och svenska beslutsfattare har ett behov av att vara insatta i dess status och utveckling. Syftet med denna rapport är att ge en bild av vilka militära och säkerhetspolitiska konsekvenser de nuvarande amerikanska missilförsvarsplanerna för Europa kan ge. Rapporten beskriver vad det nya missilförsvarskonceptet innefattar, och -utreder sedan hur det kommer att förverkligas samt analyserar de säkerhetspoli-tiska sammanhangen och följderna. I analysen av PAA diskuteras militära kapaciteter och uttalade amerikanska ambitioner. De säkerhetspolitiska konsekvenserna tecknas sedan utifrån den militära analysen i kombination med olika nationella perspektiv. De viktigare slutsatserna är att: - De stegvis förbättrade interceptorerna har räckvidder som motsvarar den bedömda hotbilden. - Interceptorer placerade i Östersjöområdet behövs för att kunna försvara Nato från ballistiska robotar avfyrade från Mellanöstern. - Grupperade missilförsvarsdelar i svenskt närområde medför troligen andra konventionella förmågor, som avancerat luftvärn etc. - Missilförsvaret har stor betydelse för Ryssland, både som en möjlighet till inflytande och ett potentiellt hot. - Missilförsvaret har stor betydelse för Sverige genom att det är den del av Natos artikel 5; internationellt missilförsvarssamarbete; missilförsvarets insatspolicy; missilförsvarets koppling till rustningskontroll; och missil-försvaret funktion vid ett väpnat angrepp.