On Guidance and Control for Guided Artillery Projectiles, Part 1: General Considerations

Författare:

  • John Robinson
  • Fredrik Berefelt

Publiceringsdatum: 2011-12-13

Rapportnummer: FOI-R--3291--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • trajektoriekorrigerad projektil
  • artilleri
  • tändrör
  • styrning
  • navigering

Sammanfattning

Problemet med att tillföra styrning och navigeringsförmåga till snabbt roterande artilleriprojektiler diskuteras från ett allmänt perspektiv. Ämnen som behandlas är den begränsade styrförmågan som fås med nosmonterade styrdon och frågor om avvägning mellan styrning och navigering. En kort genomgång av den relevanta litteraturen är också inkluderad. Fokus för studien är att identifiera underliggande mekanismer och egenskaper hos problemet med att utöka existerande spinnande artilleriprojektiler med bankorrigerande förmåga. Syftet är att möjliggöra beslut för utökade studier av metoder för styrning av artilleriprojektiler med bankorrigerande tändrör.