Årsrapport 2011 - Signaturmodellering

Författare:

 • Jonas Rahm
 • Erik Zdansky
 • Magnus Herberthson
 • Magnus Gustavsson
 • Åsa Andersson
 • Anders Örbom
 • Jan Fagerström
 • Nils Karlsson
 • Andreas Persson
 • Annica Hjelm
 • Roland Lindell
 • Stefan Björkert

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3326--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RCS
 • signatur
 • IR-modellering
 • termiska beräkningar
 • CUBI
 • sjöytemodellering
 • potentialmetoden
 • IPO
 • RadThermIR
 • signaturbibliotek

Sammanfattning

Rapporten ger en kortfattad presentation av 2011 års verksamheter inom projektet "Signaturmodellering". För vissa av verksamheterna så presenteras dessutom en kortfattad resultat- och slutsatssammanställning. Sammantaget så har verksamheterna inom projektet flutit på enligt plan.