Ledning i multifunktionella insatser. Slutrapport

Författare:

  • Jenny Marklund
  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2012-01-17

Rapportnummer: FOI-R--3355--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ledning
  • Multifunktionella insatser
  • civil-militär samverkan
  • allomfattande ansats
  • uppföljning och utvärdering

Sammanfattning

FOI har under tre år (2009-2001) bedrivit projektet "Ledning i multifunktionella insatser" på uppdrag av Försvarsmakten. Projektet var ett treårigt forskningsprojekt som kombinerade långsiktig forskning med direktstödjande verksamhet. Projektet fokuserade på två huvudsakliga frågeställningar: ? Hur ser förutsättningarna för ledning ut i multifunktionella insatser? ? Hur bör ledning bedrivas i multifunktionella insatser? Syftet med denna rapport är att sammanfatta den verksamhet som projektet bedrivit och att redovisa svaren på projektets frågeställningar