Årsrapport 2011: Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet

Författare:

  • Jonas Hallberg
  • Mikael Wedlin
  • David Lindahl
  • Jonas Almroth
  • Wiwianne Asp
  • Teodor Sommestad

Publiceringsdatum: 2012-04-19

Rapportnummer: FOI-R--3413--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Industriella informations- och styrsystem
  • IT-säkerhet
  • kritisk
  • infrastruktur

Sammanfattning

Syftet med Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet, NCS3, är att stödja det nationella arbetet rörande säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Denna rapport sammanfattar den verksamhet som under 2011 bedrivits inom ramen för NCS3. För att ge största möjliga effekt ska NCS3 utvecklas enligt en långsiktig strategi. Denna strategi som har utarbetats under 2011 återfinns i denna rapport.