Afghanistan After 2014. Five Scenarios

Författare:

  • Stefan Olsson
  • Erika Holmquist
  • Samuel Neuman Bergenwall
  • Helene Lackenbauer

Publiceringsdatum: 2012-04-12

Rapportnummer: FOI-R--3424--SE

Sidor: 100

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Afghanistan
  • Pakistan
  • USA
  • talibaner
  • ISAF
  • Nato

Sammanfattning

2014 ska International Security Assistance Force (ISAF) ha dragit sig tillbaka från Afghanistan. Överlämningen till de afghanska säkerhetsstyrkorna, (ANSF, Afghan National Security Forces) har redan påbörjats. Hittills har dock tecknen på framgång uteblivit. Ett antal osäkerheter hänger ännu som ett åskmoln vid horisonten. Talibanernas motstånd är fortfarande inte brutet. ANSF är få och otränade och den afghanska regeringen lider av svårartad korruption. Listan över problem som idealt sett borde ha lösts för länge sedan kan göras lång. Den intressanta frågan är därför: Vad kommer att hända med Afghanistan efter 2014 när överlämningen är avslutad och ISAF har lämnat landet? Denna rapport uppmärksammar ett antal frågor som kommer att ha stor betydelse efter 2014 och utvecklar ett antal framtidsscenarion. Bland de viktigaste slutsatserna är att ett fredsavtal som tillåter att talibanerna tar plats i regeringen skapar de största möjligheterna för en hållbar fred, att Kabulregimen är för svag för att kunna fortsätta kriget på egen hand samt att det finns en risk för ett nytt maktvakuum i Afghanistan när ISAF drar sig tillbaka. En ny geopolitisk dragkamp kan komma att utspela sig. Med ett regionalt fredsavtal som inkluderar samtliga viktiga aktörer, - Kabulregimen, talibanerna, USA, Pakistan och Indien - kan en sådan situation undvikas.