Årsrapport 2012, Syntetiska aktörer

Författare:

 • Linus Luotsinen
 • Fredrik Johansson
 • Mikael Lundin
 • Petter Ögren
 • Emil Salling

Publiceringsdatum: 2012-12-17

Rapportnummer: FOI-R--3557--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Intelligenta agenter
 • multi-agent system
 • multi-agent simulering
 • agent-baserad modellering
 • populationssimulering
 • datorgenererade
 • aktörer
 • beteendeimitering
 • beteendeoptimering
 • beteendedetektering

Sammanfattning

Denna rapport beskriver verksamhet och resultat från projektet Syn- tetiska aktörer (FoT nr 922:01.03) under året 2012. Syftet med projektet är: tillgodose Markstridsskolans behov av förbättrad simuleringsbaserad träning av staber vid militära insatser i urban miljö med fokus på populationen och dess tillstånd, anskaffa kunskap, utveckla verktyg, metoder och algoritmer med ändamålet att skapa eller underlätta skapandet av syntetiska aktörer för användning i FMs nuvarande och framtida simuleringsbaserade verktyg för träning och beslutsstöd. Projektet har sedan 2009 utvecklat en prototyp, POPIM, som är en simulator där populationer och dess beteenden modelleras och simuleras på individnivå i stadsmiljö. Vidareutveckling av POPSIM har varit huvudaktiviteten i projektets verksamhet under 2012. POPSIM består idag utöver själva populationsmodellen även av modeller vilka representerar omvärld och infrastruktur (byggnader,vägnät och mobiltelefoni), irreguljära styrkor samt militära insatsstyrkor. Några av höjdpunkterna i årets verksamhet med avseende på populationsmodellen har varit införandet av relationer mellan individer i populationen samt införandet av opinionsdynamik för modellering av t.ex. populationens inställning till de militära insatsstyrkorna. Utöver vidareutveckling av POPSIM har verksamheten under 2012 bestått av mindre studier med inriktning på beteendemodellering med avseende på imitering, optimering och detektion av beteenden. Syftet med denna verksamhet har främst varit att på lång sikt stötta beteendemodellering i POPSIM men anses även vara relevant i andra liknande simuleringsbaserade verktyg. Slutligen har projektet under 2012 medfinansierat och deltagit i projektet European Urban Simulation for Asymmetric Scenarios (EUSAS).