Aspekter på On-Orbit Servicing

Författare:

  • Eva Bernhardsdotter

Publiceringsdatum: 2013-02-25

Rapportnummer: FOI-R--3640--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • rymd
  • on-orbit servicing
  • rymdrätt
  • satellit
  • rustningskontroll
  • antisatellitvapen
  • underhåll i bana

Sammanfattning

On-orbit servicing, eller underhåll i bana, är ett prioriterat område inom såväl civila som militära rymdprogram och för kommersiella rymdaktörer. Med onorbit servicing följer ett flertal implikationer gällande exempelvis reglering, tolkning av lagstiftning, ansvarskyldighet och säkerhetspolitik. I det här fallet har teknologin bakom on-orbit servicing gått om diplomatin och rymdlagstiftningen då det är oklart hur sådana aktiviteter i rymden skall hanteras. Av särskilt intresse är kopplingen mellan teknologins residuala förmåga som antisatellitvapen och rustningskontroll i rymden. I denna rapport ges en beskrivning av dels konceptet on-orbit servicing, dels olika relevanta aspekter på sådana typer av aktiviteter. Vidare ges i rapporten ett sammandrag från konferensen om on-orbit servicing som anordnades av den amerikanska försvarsmyndigheten DARPA 2012.