Getting it right in uncertain times : the defence priorities of the United States, the United Kingdom and France

Författare:

 • Eva Hagström Frisell
 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2013-07-11

Rapportnummer: FOI-R--3695--SE

Sidor: 88

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • USA
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • försvarspolitik
 • beslutsfattare
 • försvarsbudget
 • geografiska prioriteringar
 • cybersäkerhet
 • upprorsbekämpning
 • specialförband
 • kapacitetsbyggnad
 • drönare
 • försvarssamarbeten

Sammanfattning

I denna studie analyseras hur beslutsfattare och säkerhetspolitiska experter ser på den framtida försvarspolitiska inriktningen i USA, Storbritannien och Frankrike. Vilka prioriteringar kommer dessa länder att göra i ljuset av minskande försvarsbudgetar, en alltmer osäker omvärld och tillbakadragandet av militära styrkor från Afghanistan? Kombinationen av krympande resurser och en vidgad hotbild gör att prioriteringar blir allt viktigare. Dessutom kan begränsade resurser leda till ett ökat samarbete mellan allierade för att uppnå synergier eller en slags arbetsfördelning när det gäller olika nischförmågor eller geografiska prioriteringar. En central fråga är huruvida dessa tre länder är eniga eller skiljer sig åt i synen på framtida försvarspolitiska prioriteringar, vilket har betydelse för framtida försvarssamarbeten. I studien behandlas ländernas inrikespolitiska förutsättningar, deras upplevda hotbilder och geografiska intressen samt de doktriner och förmågor som länderna prioriterar för att kunna möta morgondagens utmaningar.