Social media and ICT during the Arab Spring

Författare:

 • David Lindahl
 • Magdalena Granåsen
 • Mikael Eriksson
 • Ulrik Franke

Publiceringsdatum: 2013-09-09

Rapportnummer: FOI-R--3702--SE

Sidor: 43

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Arabiska våren
 • internet
 • sociala medier
 • cyberkrig
 • distribuerade
 • kommunikationssystem
 • övervakning
 • privatliv

Sammanfattning

Under den så kallade arabiska våren använde aktivister i hög grad öppet tillgängliga tekniska hjälpmedel som Facebook för att organisera sig och bekämpa regimerna. Regimerna i sin tur försökte med olika metoder att begränsa aktivisternas möjlighet att kommunicera med varandra och med utländsk media. Rapporten tar upp exempel på olika incidenter och diskuterar hur tekniken användes i de olika fallen. Slutsats är att ICT (Information and Communication Technologies) i vissa fall fungerade som en kraftig kapacitetshöjande faktor men att den inte i sig orsakade händelseförloppet.