Vapensystemvärdering 2013 - Slutrapport

Författare:

  • Peter Strömbäck

Publiceringsdatum: 2013-12-16

Rapportnummer: FOI-R--3784--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Simuleringsbaserad vapensystemvärdering
  • luftvärn
  • metodik

Sammanfattning

I detta dokument redovisas den verksamhet som genomförts inom projektet Vapensystemvärdering under 2013. Verksamheten har delats in i fem delar som alla bidrar till stötta Försvarsmakten med vapensystemvärderingskompetens. Dessa delar är omvärldsbevakning, värdering, värderingsmetoder, utveckling av modeller och verktyg samt kvalitetssäkring. Under 2013 har påbörjade aktiviteter med modeller och verktyg för värdering av styrda spinnstabiliserade och fenstabiliserade projektiler avslutats och aktiviteter för att förbättra förmågan att värdera luftvärnssystem påbörjats.