The impact of System Characteristics on Noble Gas Network Verification Capability for CTBT

Författare:

 • Anders Axelsson
 • Anders Ringbom
 • Mattias Aldener
 • Tomas Fritioff
 • Anders Mörtsell

Publiceringsdatum: 2014-05-05

Rapportnummer: FOI-R--3856--SE

Sidor: 120

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ädelgas
 • Xenon
 • SAUNA
 • Systemprestanda
 • Verifikationsförmåga
 • CTBT

Sammanfattning

Denna rapport utgör slutleverans för del 1 av projektet Xenon International Paper Study, utfört på uppdrag av Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). I rapporten presenteras resultaten av de studier som utförts för att öka förståelsen av hur nätverket med mätstationer för ädelgaser, som är en del av det internationella övervakningssystemet (IMS) för verifikation av det fullständinga provstoppsavtalet, påverkas av nätverks- och mätstationsparametrar. Analysen genomfördes genom att analysera nätverksresponsen på ett syntetiskt dataset med koncentrationsprofiler genererat av ett stort antal hypotetiska radioxenonutsläpp med en samman- sättning karaktäristisk för en kärnvapenexplosion. En uppskattning av hur olika tekniska parametrar för mätsystem för radioxenon påverkar nätverkets prestanda genomfördes. Dessutom studerades kopplingen mellan den högnivåparametrisering av mätstationskarakteristik som använts i studien till tekniska parametrar av verkliga system.