Climate change and natural disasters. A challenge for Russian policymakers

Författare:

 • Roger Roffey

Publiceringsdatum: 2014-10-01

Rapportnummer: FOI-R--3874--SE

Sidor: 100

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Klimatförändringar
 • naturkatastrofer
 • tekniska incidenter
 • UNFCCC
 • växthusgaser
 • metangas
 • arktisk havsis
 • permafrost
 • Roshydromet
 • Räddningsministeriet
 • Emercom
 • Ministeriet för naturresurser och miljön
 • klimatdoktrin
 • norra Ryssland
 • Arktis.

Sammanfattning

Ett antal allvarliga naturkatastrofer har inträffat i Ryssland under de senaste åren, som översvämningar och stora skogsbränder. Frekvensen och intensiteten hos sådana naturkatastrofer och tekniska incidenter kopplade till extrema väderhändelser har ökat under de senaste tio åren och bedöms komma att fortsätta öka. Detta beror troligtvis på klimatförändringarna. Effekterna av framtida klimatförändringar i Ryssland har undersökts och diskuteras i rapporten. Klimatet i norra Ryssland, inklusive Arktis, förändras så snabbt att farliga klimatförändringar redan kan förekomma. Klimatförändringarna och minskningen av den arktiska havsisen kan nu ske snabbare än vad ekosystemet kan anpassa sig naturligt till. Lufttemperaturen i norra Ryssland förväntas öka dubbelt så snabbt som den globala medeltemperaturstegringen. Klimatmodellerna förutspår att det till 2100 sker en kraftig minskning av områden med permanent permafrost. Minskningen av permafrost kommer att försvaga markens bärighet för byggnader, vägar, järnvägar och rörledningar. Dessutom förändras den säkerhetspolitiska situationen i Arktis på grund av den snabba avsmältningen av havsisen och en konsekvens kan komma att bli en ökad närvaro av den ryska försvarsmakten inom det arktiska området. Rysslands roll i de internationella klimatförhandlingarna har begränsats till att ratificera Kyotoprotokollet. Målet har främst varit att uppnå diplomatiska eller inrikespolitiska vinster inom andra politikområden snarare än att sträva efter konstruktiva lösningar på de internationella klimatförhandlingarna. Det finns en rysk klimatdoktrin på plats, men genomförandet går långsamt. Åtgärder för att förebygga naturkatastrofer och anpassning till klimatförändringar är inte välutvecklade och Rysslands ansträngningar ligger efter de flesta andra stater. Skepsis om klimatförändringarna är fortfarande utbredd i Ryssland liksom uppfattningen att klimatförändringarna främst kommer att ha positiva effekter för Ryssland. Det finns inga tecken på att den nuvarande ryska politiken för klimatförändringar kommer att förändras inom en snar framtid.