China’s Political Priorities in the Nordic Countries

Författare:

 • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2014-06-04

Rapportnummer: FOI-R--3879--SE

Sidor: 76

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Norden
 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Island
 • Kina
 • utrikespolitik
 • internationella relationer
 • kärnintressen

Sammanfattning

Kinesiska beslutsfattare har identifierat ett antal prioriteringar som motiverar dem att observera och interagera med de nordiska länderna. Dessa fem länder har unika kompetenser och är öppna för ökat engagemang med Kina. Dessutom uppfattas de som enkla att ha att göra med och har blivit viktiga motparter i Pekings ansträngningar att skapa närmare relationer med regeringar runtom i världen. Denna studie ger en ögonblicksbild av Kinas prioriteringar i de nordiska länderna under Hu Jintao/Wen Jiabao-administrationens andra period och Xi Jinping/Li Keqiang-administrationens första år. Det är en analys av information inhämtad via intervjuer som genomförts i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik under hösten 2013. Studien kommer fram till att Kinas prioriteringar är nära förknippade med landets ambition att uppnå långsiktig ekonomisk tillväxt för att i förlängningen värna om inhemsk politisk stabilitet, d.v.s. det kinesiska kommunistpartiets fortsatta maktmonopol.