FN:s stabiliseringsinsats i Mali. Resultat och utmaningar för MINUSMA

Författare:

 • Magdalena Tham Lindell
 • Claes Nilsson

Publiceringsdatum: 2014-11-13

Rapportnummer: FOI-R--3940--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MINUSMA
 • FN
 • Förenta nationerna
 • Mali
 • Sahel
 • Västafrika
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • fredsfrämjande insatser
 • ASIFU

Sammanfattning

I den här rapporten analyseras hur FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) har utvecklats under det första år den varit verksam och i vilken mån insatsen har förutsättningar att uppfylla sitt mandat. Studien beskriver vilka resultat MINUSMA hittills har uppnått samt diskuterar insatsens främsta utmaningar. Det konstateras i rapporten att MINUSMA har gjort vissa framsteg, bland annat har insatsen, tillsammans med Frankrike, förhindrat en spridning av konflikten och flera viktiga befolkningscentra i norra Mali är nu relativt säkra. Den konstitutionella ordningen har återställts i Mali genom demokratiska val genomförda under 2013. Samtidigt har avsaknaden av en fungerande fredsprocess försvårat implementeringen av MINUSMA:s mandat och säkerhetssituation har försämrats under 2014. MINUSMA agerar i en allt mer hotfull miljö och FN har i ökande utsträckning blivit en måltavla för väpnade grupper. I rapporten identifieras fem områden som har varit särskilt problematiska för MINUSMA: logistik, styrkegenerering, ledning, operativ förmåga och säkerhetssituation. Dessa frågor analyseras närmare i rapporten som avslutas med en diskussion om det kommande svenska truppbidraget till Mali i ljuset av MINUSMA:s resultat och utmaningar.