Nordic Cooperation on Civil Security: The ‘Haga’ process 2009-2014

Författare:

 • Alyson JK Bailes
 • Carolina Sandö

Publiceringsdatum: 2014-10-17

Rapportnummer: FOI-R--3944--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Norden
 • samverkan
 • Haga-samarbete
 • samhällsskydd och beredskap
 • samhällssäkerhet
 • krisberedskap
 • EU:s civilskyddssamarbete
 • baltisk regional samverkan
 • arktisk säkerhetssamverkan

Sammanfattning

Den här studien är resultatet av det första utförliga forskningsprojektet som undersöker utvecklingen av det s.k. Haga-samarbetet, ett krisberedskapssamarbete mellan de fem nordiska länderna sedan 2009. Studien belyser nordisk gränsöverskridande samverkan på samhällssäkerhetsområdet och diskuterar varför nordiska ministrar valde att lyfta dessa frågor till hög politisk nivå genom ett möte på Haga slott 2009. Sedan dess har årliga möten på ministernivå, följt av möten på arbetsgruppsnivå, undersökt en hel räcka med gemensamma nordiska utmaningar från räddningstjänst till krisinformation och rollen för frivilliga. Ministrarna har strävat efter kostnadseffektiva lösningar för att förena nordiska resurser och skapa ett "Norden utan gränser" inom krisberedskapsområdet. Men vad har egentligen åstadkommits? Baserat på djuplodande intervjuer med tjänstemän inom regeringskanslier och på myndigheter betonar de två författarna till denna rapport att Haga-samarbetet kom helt rätt i tiden, både praktiskt och politiskt, men ställer sig också frågan om samarbetet borde vara mer omfattande och långtgående för att verkligen kunna klara av de faktiska hinder som finns även mellan nära nordiska grannar. Författarna analyserar också de inbördes sambanden mellan Haga och EUsatsningar, nordisk-baltiska och regionala baltiska förhållanden samt arktiskt samarbete relevant för krisberedskapsområdet. Den här rapporten ges ut genom ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Centre for Small State Studies (CSSS) vid University of Iceland.