Slutrapport projekt PROFET: Prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning. Projektverksamhet 2012-2014

Författare:

 • Sanna Aronsson
 • Henrik Artman
 • Jonathan Borgvall
 • Joel Brynielsson
 • Martin Castor
 • Sinna Lindquist
 • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3958--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • mänskliga faktorn
 • humanperspektiv
 • mänsklig effektivitet
 • människa system interaktion
 • MSI
 • träning
 • beredskap
 • prestation
 • mental arbetsbelastning
 • situationsmedvetenhet
 • simulator
 • systemutveckling
 • utvärdering
 • metod
 • värdering
 • beteendevetenskap
 • Flygvapnet
 • Red Flag
 • Flygvapeninsats Libyen
 • FL02
 • Operation Unified Protector
 • FLSC

Sammanfattning

Rapporten beskriver verksamheten mellan åren 2012 och 2014 för projektet PROFET (Prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning). Projektet var ett metod- och prototyp-utvecklingsprojekt där aktiviteterna kretsade kring metoder och verktyg för beteendevetenskaplig kravgenerering och mätning med särskilt fokus på träning och med den tematiska inriktningen "Den lärande organisationen". Dessa metoder och verktyg ger Försvarsmakten förmågan att värdera centrala humanrelaterade koncept som till exempel träningskvalitet och operativ människa-systemförmåga. Verksamheten i projektet har i stor utsträckning bedrivits inom ramen för samarbetsavtalet IMTR II (International Mission Training Research II) med U.S. Air Force Research Lab (AFRL). Nyckelord: