Uncertain databases. Scanning the research frontier

Författare:

  • Ronnie Johansson
  • Susanna Nilsson
  • Björn Pelzer

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4041--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Probabilistisk databas
  • Osäker databas
  • Databasfrågor
  • Data mining
  • Prestanda
  • Verktyg

Sammanfattning

Intresset för tillämpningar som hanterar osäker data växer konstant och omfattar bland annat GPS-positionering, informationsextraktion från Internet, autonom navigation och beslutsfattande. Trots det saknar fortfarande kommersiella databaser ett standariserat sätt att hantera osäker information och därför finns ett intresse för databaser som kan göra detta. Forskningsområdet Osäkra databaser (eller Probabilistiska databaser) omfattar metoder som tillför osäkerhet till data, anpassade lämpliga databasoperationer, skalbarhetsproblem, och anpassade dataanalysalgoritmer. I den här rapporten introducerar vi kortfattat egenskaper hos ordinarie relationsdatabaser (vilka utgör basen för de flesta osäkra databaser) och jämför med osäkra databaser (där skillnaderna koncentreras till databashanteraren). Vi diskuterar sedan hur databasfrågor behandlas samt dataminingalgoritmer för osäkra databaser. Vi diskuterar även prestandafrågor och ger en överblick över existerande forskningsprototyper.