ISIS and Hezbollah: Conduits of Instability

Författare:

  • Erika Holmquist

Publiceringsdatum: 2015-02-16

Rapportnummer: FOI-R--4058--SE

Sidor: 67

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

ISIS och Hezbollah tillhör Syrienkrigets mest tongivande aktörer. Studien undersöker vilka bakomliggande motiv som driver de båda organisationernas deltagande i kriget, och vilken påverkan deras deltagande har på deras ursprungsländer Irak och Libanon. Vid en jämförelse av organisationerna finner man att de slåss på var sin sida av slagfältet, att båda är islamistiska organisationer vars ideologier demoniserar varandra, och att de använder varandras existens för att legitimera deltagandet i kriget. Hezbollahs stöd till Assadregimen har hittills varit avgörande för regimens överlevnad, medan ISIS ambitioner att skapa en islamisk stat hotar att rita om den regionala kartan. Rapporten illustrerar att både ISIS och Hezbollah sprider sekterism och att deras roller som aktiva intressenter i kriget har utökats som ett resultat av ett regionalt maktspel mellan bland andra Iran och Saudiarabien. Detta påverkar i sin tur Irak och Libanon där organisationerna har sina rötter. I Irak har inbördeskriget blossat upp på nytt, och ökande spänningar indikerar att Libanon kan stå näst på tur.