China and Russia – A Study on Cooperation, Competition and Distrust

Författare:

 • Märta Carlsson
 • Susanne Oxenstierna
 • Mikael Weissmann

Publiceringsdatum: 2015-06-16

Rapportnummer: FOI-R--4087--SE

Sidor: 99

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Kina och Ryssland
 • strategiskt partnerskap
 • stormakt
 • USA
 • Centralasien
 • Stillahavsregionen
 • Ukraina
 • balansera makt
 • energisamarbete
 • Vapenhandel
 • teknologiöverföring

Sammanfattning

Kina och Ryssland delar en geopolitisk världsbild och vill se en multipolär värld. Hur deras relation utvecklas och hur de upplever sina positioner i det internationella politiska systemet har stor betydelse för den globala utvecklingen. Syftet med rapporten är att analysera förhållandet mellan Kina och Ryssland från ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Den jämför också hur länderna ser på sig själva och sin roll i världen. Länderna samarbetar och konkurrerar inom olika områden. Deras intressen och ambitioner exemplifieras med deras politik i Centralasien och Stillahavsregionen. Genom hela rapporten belyses USAs roll som konkurrent och samarbetspartner till båda länderna. Partnerskapet mellan Kina och Ryssland gör det möjligt att föra en multipolär utrikespolitik och balansera Västs inflytande. För Kina utgör det stöd för att motverka USAs inflytande i Stillahavsregionen. Det ekonomiska beroendet mellan Kina och Ryssland är begränsat, men samarbetet inom energiområdet kan utvecklas och vapensamarbete med teknologiöverföring är viktiga moment för båda parter och energisamarbetet ökar. Kinas gradvisa ekonomiska reformer har skapat en ekonomisk supermakt som inom kort kommer att gå om USA som den största ekonomin i världen, medan Rysslands ekonomi stagnerar. Den kinesiska utrikespolitiken skapar förutsättningar för ekonomiskt samarbete vilket har varit framgångsrikt i konkurrensen med Ryssland i Centralasien. En svaghet i partnerskapet är att USA är den viktigaste relationen för båda länderna. USA är Kinas enda egentliga strategiska partner, vilket försvagar partnerskapet med Ryssland. Rysslands aggression mot Ukraina 2014 har resulterat i försämrade relationer till Väst vilket innebär att partnerskapet med Kina har fått en ny dimension.