”If our men won’t fight, we will”. A Gendered Analysis of the Armed Conflict in Northern Mali

Författare:

 • Helene Lackenbauer
 • Magdalena Tham Lindell
 • Gabriella Ingerstad

Publiceringsdatum: 2015-11-30

Rapportnummer: FOI-R--4121--SE

Sidor: 77

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Genus
 • konfliktanalys
 • gender
 • marginalisering
 • terrorism
 • väpnad konflikt
 • fred
 • islamisering
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Mali
 • Västafrika
 • Sahel

Sammanfattning

Konflikten i norra Mali har utvecklats avsevärt sedan den inleddes 2012. Enligt denna studie är många i Mali ense om att de grundläggande konfliktorsakerna är marginalisering och diskriminering av stora befolkningsgrupper. Konflikten får näring av den stratifierade samhällsstrukturen som skär genom hela samhället och alla grupper. Den skär genom geografiska platser, kön, etniska grupper, generationer och klasser, och skapar hierarkier mellan de som dominerar och de som är dominerade. Marginaliseringen är dock inte bara ett tillstånd av diskriminering och fattigdom, utan det är också en plats där motståndet mot regeringen gror. Detta gäller även bland kvinnorna i norr. Många av dem upplever svårigheter som är kopplade till en begränsad tillgång till samhällsservice, t.ex. sjukvård, elektricitet och vatten, i kombination med att deras mänskliga rättigheter kränks. Marginaliseringen skapar ett motstånd hos dessa kvinnor vilket bl.a. motiverar dem att mobilisera sina män att ta till vapen mot regeringen, som de anser inte bistår befolkningen i norr. Marginaliseringen och regeringens frånvaro i norra Mali har skapat ett vakuum som islamisterna har utnyttjat under lång tid. De har hjälpt den fattiga befolkningen med hälso- och sjukvård och även skapat sysselsättning. Dessutom har de utnyttjat stratifieringen och avsaknaden av social mobilitet i det maliska samhället och blivit ett alternativ för fattiga män och kvinnor. Islamistiska grupper har också fått stöd från den lokalbefolkning som utsatts för våld och övergrepp, inklusive sexuellt och könsbaserat våld, av andra väpnade fraktioner. Islamisterna har erbjudit sig att återställa säkerheten i utbyte mot lokalbefolkningens stöd. Den strikta hierarkin mellan män och kvinnor i Mali begränsar kvinnors deltagande i offentligt beslutsfattande. Detta betyder dock inte att kvinnor inte har möjlighet att påverka konfliktdynamiken och våldsanvändningen. Denna studie visar att trots att kvinnor inte kan delta i det offentliga beslutfattandet har de makt att bidra till både väpnad konflikt och fred. Därför är det väsentligt att inkludera dem i fredsförhandlingar för att uppnå en hållbar fred.