Training to fight – Russia’s Major Military Exercises 2011–2014

Författare:

  • Johan Norberg

Publiceringsdatum: 2015-12-11

Rapportnummer: FOI-R--4128--SE

Sidor: 100

Skriven på: Engelska