IT-säkerhets- och informationssäkerhetsutbildningar i Sverige

Författare:

  • Amund Gudmundson Hunstad
  • Ioana Rodhe

Publiceringsdatum: 2015-12-22

Rapportnummer: FOI-R--4160--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-säkerhetsutbildningar
  • informationssäkerhetsutbildningar

Sammanfattning

Rapporten utgör en omvärldsstudie för att kartlägga utbudet av grund- respektive forskarutbildning inom IT- och informationssäkerhet vid svenska universitet och högskolor. Kartläggningen av grundutbildningen inom området redovisar ett antal identifierade utbildningsprogram, inriktningar och påbyggnadsutbildningar. Kartläggningen av forskarutbildningen inom området redovisar antalet publicerade licentiat- och doktorsavhandlingar sedan 2010 i Sverige.