The gap between buzz words and excellent performance : the environmental footprint of military and civilian actors in crises and conflict settings

Författare:

 • Annica Waleij
 • Birgitta Liljedahl

Publiceringsdatum: 2016-04-25

Rapportnummer: FOI-R--4246--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Miljökonsekvens
 • hållbarhet
 • tillfälliga samhällen
 • militär
 • civil
 • fredsfrämjande
 • insatspersonal
 • humanitära samfundet
 • FN
 • konflikt
 • kris
 • policy
 • bedömning
 • verktyg

Sammanfattning

I snart 20 år har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) forskat om de hållbarhetsutmaningar det innebär för civila och militära aktörer att verka i konfliktoch krisområden. En av de erfarenheter som dragits är att det miljömässiga fotavtrycket från såväl den egna verksamheten som de tillfälliga förläggningar, eller samhällen som krävs för verksamheten, kan vara betydande. Inte minst avseende det totala, s.k. kumulativa effekten av flera aktörer som verkar på samma plats över tid. Ett exempel är det totala fotavtrycket avseende vattenförbrukning, när alla aktörer som finns i ett område, inklusive lokalbefolkningen och dess boskap. Om vattenuttaget överstiger det som åter-genereras av underliggande akvifer, kan irreparabla skador på den lokala miljön uppstå. Denna rapport togs ursprungligen fram som ett av resultaten av projektet Environmental Dimensions of Sustainable Recovery: Learning from Post-Conflict and Disaster Response, vilket leddes av American University School of International Service och Världsnaturfonden (World Wildlife fund) mellan 2012-2014. Rapporten diskuterar FOI: s erfarenheter från att arbeta med miljöfrågor på såväl strategisk som taktisk nivå, med militära aktörer, FN:s fredsfrämjande och det humanitära samfundet i konflikt- och/eller krisområden. Den diskuterar några av de verktyg för att förutse och hantera miljöpåverkan som finns tillgängliga och lämnar föreslag på hur informationsflödet mellan de olika aktörer som finns över tiden i ett insatsområde skulle kunna förbättras