China’s Acquisitions in Europe -European Perceptions of Chinese Investments and their Strategic Implications

Författare:

 • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2017-01-11

Rapportnummer: FOI-R--4384--SE

Sidor: 57

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Kina
 • Europa
 • Europeiska unionen
 • EU
 • utländska direktinvesteringar
 • FDI
 • företagsförvärv
 • M&A
 • strategiska tillgångar
 • statistik

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ge en översikt av de strategiska konsekvenser som europeiska forskare och tjänstemän anser att kinesiska investeringar i Europa kan medföra. Som grund för denna analys presenterar rapporten investeringarnas omfattning över tid under perioden 2005-2015, samt de sektorer och länder som kinesiska investerare har fokuserat på. Rapportens huvudsakliga slutsats är att den snabba ökningen av kinesiska företagsförvärv i Europa har gett upphov till farhågor hos politiska bedömare och beslutsfattare inom en mängd områden. Dessa områden omfattar bland annat potentiella negativa strategiska konsekvenser för individuella EU-medlemsstater och EU i sin helhet, band mellan Kinas kommunistparti och investerande bolag, samt bristen på reciprocitet avseende europeiska investerares begränsade tillgång till den kinesiska marknaden. Rapporten drar även slutsatsen att de ökande kinesiska investeringarna till stor del är ett resultat av att den kinesiska regeringen lättat på restriktioner för utgående investeringar samt att den har fört en politik som syftar till att uppmuntra företag att genomföra förvärv i utlandet. Det kan samtidigt konstateras att de totala kinesiska investeringarna i Europa fortfarande är förhållandevis begränsade, trots att allt fler och större förvärv genomförs; en utveckling som allt oftare beskrivs som en kinesisk "shoppingrunda".