Russian Think Tanks and Soft Power

Författare:

  • Carolina Vendil Pallin
  • Susanne Oxenstierna

Publiceringsdatum: 2017-09-13

Rapportnummer: FOI-R--4451--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • tankesmedjor
  • mjuk makt

Sammanfattning

Ryssland använder i allt högre utsträckning public diplomacy och "mjuk makt" för att uppnå utrikespolitiska mål. I det utrikespolitiska konceptet från 2014 uppmanas ryska akademiker och experter att engagera sig i landets offentliga diplomati och föra dialog med utländska specialister inom området internationella relationer. Rapporten undersöker hur Ryssland använder public diplomacy och mjuk makt för att påverka forskarsamhället och en vidare opinion i Väst. Nio ryska tankesmedjor eller GONGOs (statligt styrda enskilda organisationer) studeras närmare. Samtliga är direkt eller indirekt beroende av statlig finansiering. Övrig finansiering kommer främst från ryska storföretag. Alla tankesmedjor som analyseras har starka band till den verkställande makten i Rysslands politiska system. Rapporten finner att tankesmedjor vars målsättning är att bidra till den globala diskussionen i olika frågor och inte i första hand att främja Rysslands intressen har väl utvecklade kontakter med utländska forskare. Deras experter är eftersökta som talare vid olika evenemang världen över. Att de har tillgång till ryska makthavare ses som en fördel och innebär att de kan lämna intressanta bidrag i debatter och i olika internationella samarbeten. De tankesmedjor som framförallt vill påverka opinionen utomlands genom att föra fram den ryska politiska ledningen synpunkter tenderar däremot att bilda nätverk med experter och organisationer som är mer marginella.