Ukraine's economic reforms. Prospects of sustainability

Författare:

  • Susanne Oxenstierna
  • Jakob Hedenskog

Publiceringsdatum: 2017-11-30

Rapportnummer: FOI-R--4472--SE

Sidor: 74

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ukraina
  • ekonomiska reformer
  • utländskt bistånd
  • oligarker

Sammanfattning

Ukrainas ekonomi har varit föremål för flera reformförsök sedan självständigheten 1991. Trots det har landet inte lyckats att helt övergå till marknadsekonomi. Istället har den ukrainska ekonomin fastnat i ett övergångsläge som är svårt att komma ur och har många brister. Ett huvudproblem är att grundläggande institutioner som ett oberoende rättsväsende aldrig har etablerats. Efter de tidiga privatiseringarna fick en mäktig oligarkklass stort inflytande. Oligarker har kunnat påverka statens politik i ekonomiska frågor vilket effektivt har hindrat marknadsekonomiska reformer och förvärrat korruptionen. Rapporten diskuterar de ekonomiska reformerna som startade 2014 och försöker bedöma potentialen för att de ska bli hållbara i meningen att de institutioner som underbygger marknadsekonomin kan bli permanenta och främja ekonomisk tillväxt. Rapporten diskuterar också det utländska bistånd som ges för att stödja reformprocessen samt oligarkväldets fortsatta påverkan, vilket utgör en riskfaktor för reformernas framgång. I den avslutande bedömningen finner författarna att även om riskerna för ett misslyckande fortfarande finns, så är möjligheterna för att reformerna ska lyckas relativt goda. Reformer för att stävja korruptionen har påbörjats och åtgärder för att göra rättsväsendet oberoende har inletts. Dagens Ukraina har också ett starkt och engagerat civilsamhälle som följer upp reformernas genomförande och granskar det politiska etablissemangets agerande.