Det glömda kriget i Jemen

Författare:

 • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2018-06-19

Rapportnummer: FOI-R--4602--SE

Sidor: 98

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Jemen
 • Saudiarabien
 • Iran
 • Förenade Arabemiraten
 • krig
 • väpnad konflikt
 • Saleh
 • huthierna
 • al-Hirak
 • Hadi
 • humanitär katastrof

Sammanfattning

Denna rapport analyserar bakgrunden till kriget i Jemen, dess utveckling och konsekvenser. Vidare drar den policyrelevanta slutsatser. Jemen har länge haft starka regionala, religiösa och stambaserade motsättningar såväl som rivaliteter mellan regimens olika maktcentra. Konflikterna i Jemen fördjupades under 00-talet, delvis på grund av växande ekonomiska problem. I norr utbröt ett krig mellan centralregeringen och Ansar-Allah, en rebellrörelse känd under namnet huthierna. I söder uppkom proteströrelsen al-Hirak som gradvis radikaliserades och kom att kräva självständighet för södra Jemen. Utöver detta växte al-Qaidas styrka i landet. I samband med den arabiska våren 2011 tvingades president Ali Abdullah Saleh bort från makten. Men den efterföljande FN-ledda övergångsprocessen misslyckades med att få till stånd en kompromisslösning om Jemens framtid. Istället allierade sig de forna fienderna Saleh och huthierna med varandra, genomförde en statskupp mot den internationellt erkända presidenten och erövrade stora delar av Jemen med militära medel. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten kunde inte tolerera att en rebellrörelse med band till Iran kontrollerade större delen av Jemen, inklusive huvudstaden Sanaa, och bildade en koalition bestående av ca tio stater från Afrika och Mellanöstern. Den 26 mars 2015 intervenerade koalitionen i Jemen med amerikanskt, franskt och brittiskt stöd. Det uttalade målet var att besegra huthierna, men det underliggande motivet var att förhindra att Jemen graviterade in i Irans intressesfär. Efter vissa militära framgångar i södra Jemen under interventionens första år utvecklades konflikten till ett utnötningskrig där fronterna mer eller mindre cementerades. Sedan december 2017 har dock trupper ledda av Emiraten avancerat i riktning mot den strategiskt viktiga hamnstaden Hudaida, som sedan 2014 kontrolleras av huthierna. Den 13 juni 2018 inledde koalitionen en offensiv för att erövra Hudaida. Trots förändringarna på marken och upprepade diplomatiska initiativ finns mycket lite som talar för att kriget i Jemen kommer att ta slut inom kort. Kriget har fått stora humanitära och säkerhetspolitiska konsekvenser. Enligt FN är den humanitära krisen i Jemen den största i världen. Den väpnade konflikten har dessutom bidragit till att stärka religiös extremism och terrororganisationer såsom al-Qaida och Islamiska staten (IS). Vidare har den jemenitiska staten kollapsat, ekonomin havererat, och den politiska och militära makten fragmenterats. Jemen har de facto delats upp i två enklaver, där i synnerhet områden i söder som kontrolleras av koalitionen är uppdelade mellan olika väpnade grupper och krigsherrar. Kriget i Jemen har medfört stora konsekvenser för regional säkerhetspolitik. För Saudiarabien innebär kriget ett stort misslyckande, men också för USA utgör utvecklingen i Jemen ett bakslag. Huthierna kontrollerar stora delar av norra Jemen och har förmåga att hota Saudiarabien.